Darts begrippen

Meest gebruikte termen en begrippen....

 

Steel tip              Harde punt van de dartpijl

Soft tip               Zachte punt van de dartpijl Voor elekrtonish darten

Shaft                   Het tussenstukje tussen de punt en de flight  verkrijgbaar in

                            aluminium en kunststof

Flight                  Het veertje of pluimpje aan het eind van de dartpijl

Bouncer              Een pijl die terug springt van het bord

Bulls eye             De middelste rode cirkel van het dartbord 50 ptn

Single Bull          De groene rand om de bulls eye heen 25 ptn

Single score        1 x de geworpen score

Double score      2 x de geworpen score

Tripple Score      3 x de geworpen score

Match dart          Pijl om de wedstrijd mee te beslissen

Surround             Een beschermrand om het dartbord

Tops                     Dubbel 20

Check out            De dubbel gegooid

9-darter               Een perfecte leg van 501, welke alleen uit te gooien is

                             met minimaal 9 pijlen.

Double top           2X Dubbel 20

Double in             Een dubbel gooien om de partij te beginnen, dat de

                             scores beginnen te tellen

Double out           Een dubbel gooien om de leg te winnen

Mad house           De dubbel 1

Ton                       Een score van 100 in een game van x01. Scores van 

                             over de 100 worden een

ton-x                    Genoemd bijvoorbeeld een ton-30 betekent een score van 130

Baby ton              Een score van 95

Oche                     De lijn waar je achter staat om te gooien

Shanghai             Een score van een single, dubbel en triple van het zelfde

                             nummer in 1 beurt

Popcorn               Als de darts zo dicht bij elkaar belanden dat de flight eruit getikt wordt

Robin hood          Als je een tweede dart in de shaft van de andere dart gooit

Bust                      Meer gooien dan dat je nodig hebt in een game van x01.

                             Alle darts tellen dan niet, geen score.

PDC                        Professional Darts Corporation     Bond voor professionele darters

BDO                       Britsh Darts Organisation